DIENSTEN

Boekhouding
Boekhouding

Wij staan in voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier of leveren bijstand bij de interne boekhoudkundig. Aan de hand van de gegevens uit de boekhouding zorgen wij voor de opmaak van :
• winstafrekening
• balans en resultatenberekening
• jaarrekening

Fiscaliteit
FISCALITEIT

Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar geen euro teveel …. Wij staan in voor de opmaak van alle fiscale verplichtingen :
• aangifte personenbelasting
• aangifte vennootschapsbelasting
• fiscale bijlagen en verslagen
• opstellen van bezwaarschriften
• bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
• optimalisatie van belastingen
• tussentijdse rapportering en prognose
• budgetopmaak en opvolging

BTW
BTW

Het vervullen van alle BTW-formaliteiten :
• bij de start, het einde of het wijzigen van een onderneming
• invullen van kwartaal- of maandaangiften
• opstellen van jaarlistings, IC-kwartaallistings, ...

Juridisch advies
Juridisch advies

Goede afspraken maken goede vrienden …
Wij kunnen u bijstand verlenen bij oa :
• oprichten van vennootschappen en opstellen vennootschapsstatuten
• opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten
• opstellen van handelsovereenkomsten
• opmaken van huurovereenkomsten

Bedrijfsadvies
Bedrijfsadvies

Buro Bruto staat in voor :
• opmaak financieel plan
• bijstand overname of opstart van uw activiteit
• opmaak haalbaarheidsstudies en bijstand kredietaanvragen
• opportuniteitsstudie opstart vennootschap
• waardebepaling van ondernemingen
• ‘second-opinion’ doorlichting balans en jaarrekening

Startersservice
Startersservice

Als beginnende zelfstandige hebt u een pak vragen. In een eerste gesprek geven wij antwoord op volgende vragen :
• inschrijving in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
• aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
• activatie van uw BTW nummer
• boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist of u zich laat bijstaan voor de opstart :
• keuze éénmanszaak of vennootschap
• aanvraag ondernemingsnummer
• aanvraag BTW nummer
• aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat
• opmaak financieel plan
• contact met de notaris

BOEKHOUDING

Wij staan in voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier of leveren bijstand bij de interne boekhoudkundig. Aan de hand van de gegevens uit de boekhouding zorgen wij voor de opmaak van :

 • winstafrekening
 • balans en resultatenberekening
 • jaarrekening

FISCALITEIT

Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar geen euro teveel …. Wij staan in voor de opmaak van alle fiscale verplichtingen :

 • aangifte personenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • fiscale bijlagen en verslagen
 • opstellen van bezwaarschriften
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
 • optimalisatie van belastingen
 • tussentijdse rapportering en prognose
 • budgetopmaak en opvolging

BTW

Het vervullen van alle BTW-formaliteiten :

 • bij de start, het einde of het wijzigen van een onderneming
 • invullen van kwartaal- of maandaangiften
 • opstellen van jaarlistings, IC-kwartaallistings, …

BEDRIJFSADVIES

Buro Bruto staat in voor :

 • opmaak financieel plan
 • bijstand overname of opstart van uw activiteit
 • opmaak haalbaarheidsstudies en bijstand kredietaanvragen
 • opportuniteitsstudie opstart vennootschap
 • waardebepaling van ondernemingen
 • ‘second-opinion’ doorlichting balans en jaarrekening

JURIDISCH ADVIES

Goede afspraken maken goede vrienden … Wij kunnen u bijstand verlenen bij oa :

 • oprichten van vennootschappen en opstellen vennootschapsstatuten
 • opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten
 • opstellen van handelsovereenkomsten
 • opmaken van huurovereenkomsten

STARTERS-SERVICE

Als beginnende zelfstandige hebt u een pak vragen. In een eerste gesprek geven wij antwoord op volgende vragen :

 • inschrijving in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
 • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • activatie van uw BTW nummer
 • boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist of u zich laat bijstaan voor de opstart :

 • keuze éénmanszaak of vennootschap
 • aanvraag ondernemingsnummer
 • aanvraag BTW nummer
 • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat
 • opmaak financieel plan
 • contact met de notaris